fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

вестници

статии от вестници

Статии от вестници

МУТИЗМЪТ- ДА СЕ КРИЕШ ЗАД  МЪЛЧАНИЕТО     Избирателният мутизъм е заболяване, което се среща при социалното функциониране в детска възраст и се характеризира със специфична изби- рателна речева активност от страна на детето, коя- то се изразява в това, че определени случаи децата демонстрират речевите си способности,  а в други отказват да го правят.…

Read more