fbpx
Skip to content Skip to footer

Обучение: Стартиране на собствен бизнес

Обучението ще се проведе след като се съберат достатъчно участници ( между 8 и 12 човека ) и след като мине извънредното положение. Цената е 50 лв. на модул. В цената влизат учебни, работни материали както и почерпка по време на кафе- паузите.  Можете да участвате в модули по избор.

Обучение: Стартиране на собствен бизнес

Първи модул- упражнения

Общуването като социална перцепция ( възприятие ) и умения за работа в екип

 1. Опознаване на участниците в групата, с цел взаимопомощ
 2. Усвоят умения за работа в екип
 3. Умения за комуникация
 4. Синхрон в групата
 5. Сближаване на участниците в групата
 6. Преодоляване на съпротивите ( свързани с опасения за липса на успех ) на всеки участник
 7. Разчитане един на друг

Втори модул- лекции и упражнения

Анализ на предприемаческата ситуация

 1. Кои са мотивите за започване на собствен бизнес?
 2. Кои са грешките, които водят до провал стартирането на собствен бизнес?
 3. Как да направите обективна оценка на готовността си да започнете собствен бизнес?
 4. Кои са аргументите „за“ и „против“ професионалната самостоятелност?
 5. Как се прави оценка на бизнес идея?
 6. Какво представлява концепцията за успешно стартиране на собствен бизнес?
 7. Какво представлява и каква е ролята на маркетинговото проучване?
 8. Каква е ролята на местоположението на фирмата?
 9. Какви са алтернативните пътища към професионалната самостоятелност?
 10. Кои са възможните юридически форми за предприемаческа дейност?

Трети модул- лекции

Форми за стартиране на бизнес

 1. Какви са възможностите за стартиране на бизнес?
 2. Какви са предимствата и недостатъците при стартиране на нов бизнес?
 3. Какви са предимствата и недостатъците при закупуване на съществуваща фирма?
 4. Какви особености има наемането на предприятие
 5. Какво представлява франчайзингът? (вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес. Продава се идеята и марката.
 6. Кои фактори оказват влияние върху местоположението на фирмата?

Четвърти модул- лекции и упражнения

Маркетинг

 1. Какво представлява пазарът и маркетинговата концепция?
 2. Кои са основните понятия в маркетинга?
 3. Как се прави анализ на бизнес средата?
 4. Какво представляват маркетинговите цели?
 5. Какво представлява целевият пазар и как се провежда? маркетинговото проучване?
 6. Какво представляват маркетинговите стратегии и как се формулират такива стратегии?
 7. Какво представляват конкурентните предимства?

Пети модул- лекции и упражнение

Видове договори, бизнес идея, SWOT- анализ, икономика

 1. Трудов договор
 2. Граждански договор
 3. Бизнес идея
 4. Въпроси към SWOT- анализа
 5. План за действие
 6. Управление на ресурсите
 7. Самолетна катастрофа- упражнение за креативност
 8. Възникване, предмет и същност на икономиката като наука
 9. Пазарен механизъм. Същност.

Шести модул- лекция

Видове договори, бизнес идея, SWOT- анализ, икономика

 1. Търсене и предлагане
 2. Маркетинг
 3. Елементи на маркетинга
 4. Първи елемент- продукт
 5. Втори елемент – цена
 6. Трети елемент – комуникиране
 7. Видове дружества съгласно търговския закон- Агенция по вписванията
 8. Търговец
 9. Персонално търговско дружество ( СД )
 10. Командитно дружество ( КД)
 11. Командитно дружество с акции ( КДА)
 12. Капиталово търговски дружества ( ООД )
 13. Същност на маркетинга

Седми модул- лекции

Комуникативни умения и работа в екип

 1. Комуникативни умения
 2. Работа в екип
 3. Видове комуникация
 4. Трудова мотивация
 5. Мотивационни модели
 6. Невербална комуникация
 7. Конфликти
 8. Вид на конфликта
 9. Характеристика на групата
 10. Характеристики на екипа

Осми модул- упражнения и лекции

Писане на проекти

 1. Целева група и потребности
 2. Цели на проекта
 3. Дейности
 4. Резултати
 5. Бюджет
 6. Самооценка на проекта
 7. Резюме на проекта

Leave a comment

0/5