Последвайте Едноличен търговец Психолог Нели Андонова на F6S
Skip to content Skip to footer

По какъв начин мога да Ви помогна?

След като чуя Вашето оплакване ( идентифициране на проблема и поставяме цели ) и събера информация за седмицата ( при условие, че това не е първа среща ) определяме дневния ред. Дневния ред е това, за което ще си говорим. И това трябва да е най- важното от последната сесия до момента. По време на терапията Вие ще разберете какви са моделите, които се следват и как терапията може да реши проблемите Ви, защото не е толкова важно какво точно се случва, а какво е вашето отношение към него. Или както аз обичам да казвам: „Щастието е въпрос на философия. Философствайте така, че да бъдете щастливи“.

Методите, с които работя са свързани с мислите на клиента, които влияят на емоциите и поведението. Тези методи имат силата на лекарства, което означава, че могат да са полезни и при наличие на психична болест. Дори и да нямате такава моята работа ще Ви помогне да мислите различно за себе си, околните и света. И когато Вие се промените ще имате силата да правите това и с обстоятелствата около Вас.

Релаксацията, която прилагам ще Ви отпусне и успокои. Тя представлява средство за самовнушение, при което проблемите просто „изчезват“. Професионалната ми ориентация е свързана с когнитивно- поведенческата терапия ( работа с мислите и емоциите, влияещи върху поведението ) и с психоаналитичния подход, чрез които се достига до същината на проблема и осъзнавайки го човек достига до неговото решение.


Запазете си час