Симптоми на шизофрениите (психозите)

Стоп стигма за шизофрения

Симптоми на шизофрениите (психозите)

Видовете психози според симптомите са следните:

Непрекъснато протичаща шизофрения ( психоза )

Непрекъснато протичащата се изразява със сравнително бавно протичащи симптоми и се развива на невроза, грешни съждения, халюцинации и „застиване“ в следствие на болността в една поза. Излизането от тази форма, особено при злокачествените варианти е най-тежката форма на шизофренията. Защото е характерно бурното протичане под формата на пристъпи, но не се наблюдават  изразени ефектни ситуации / депресивни или маниакални / синдроми, грешни съждения при мисленето или помрачение на съзнанието. Изменяне на личността при тази форма предшества крайна симптоматика.  Шизофренията се разделя на вяло протичаща, параноидна и злокачествена.

Рекурентната / периодичната / шизофренията

Рекурентната / периодичната / шизофренията е относително благоприятна относно възстановяването от болестта, като при това не се появят промени в личността, оставащи при непрекъснато протичане на шизофренията. Тази форма протича по- често при жените. Протичаща с добре очертани пристъпи, след което следват достатъчно дълги ремисии. Клиничната картина на самото появяване е многообразна -каквато е и при всички остри психози. Характерни са афективни състояния/ депресивни и маниакални / и на помрачение на съзнанието. При болния може да се открие, че някои от тези симптоми преоблагават, но да трябва специалистът да се увери, че те се сменят.

Болният има емоционални колебания, главоболие, разстройство на съня. Постоянно се появява  тревога, страх, чувство за изменение на личността на пациента. Усещане за  превъзбуда и, че около болният остава нещо непознато, което е създадено много специално за него. След това настъпват фантастни, грешни съждения. . Светът започва да се вижда като нереален, както и чувство, че болният не е личност и няма индивидуалност. Възстановяването може да бъде постепенно или бързо. Разстройствата на емоциите остават по –дълго. Критиката към болестните изживявания постепенно се изгражда. Известно време може да има остатъчни грешни съждения.

Прогресиращо шизофренно разстройство

Прогресиращо шизофренно разстройство като самостоятелна болест се проявява заемане на междинно място между непрекъснато протичащата и рекурентна форма, преминавайки от единия вид до другия. При тази форма е характерно съчетаване  на непрекъснатото противопоставяне на невротични синдроми и идеи за преследване. Изявени са емоционални и грешни съждения, съчетани със „застиване“ на тялото в една поза. Начално на тази форма е в ранна възраст.

Фебрилна шизофрения.

 Характерното за нея е рязкото обостряне на пристъпите, стигайки до грешни съждения с фантастен характер.  Реакцията на болния не е свързана със соматични причини. . Пристъпът е следствие на температурата и след това клиничната картина остава типична за рекурентна или пристъпена форма на шизофрения.

 1. Параноидна шизофрения При нея постепенно се създавати се разширяват грешките съждения, интегрирани в болестта. В късните етапи на психозата е характерен неправдоподобен и нелеп характер. Не е характерно интелектуално снижаване и няма пълно оздравяване.
 2. Вяло противчаща шизофрения. Тя се отличава с бавно протичане, постепенно се развива изменението на личността, което води личността към емоционално опустошение. Клиничните прояви са от кръга на невротичните, вегетативните, натрапливите, фобийните, маниакалните страхове за собственото здраве, липсата на способност да се определя кое е добро и кое-лошо. Характерни могат да бъдат нарушения в настроението и слабо изразена липса на връзка с реалността
 1. Простата форма на шизофрения се отличава с прогресивно нарастващо измерение на личността. Обикновено човек се разболява в юношеска и млада възраст. Отчетлива психотична продукция не се долавя или е слабо изразена. На преден план могат да бъдат промените в поведението, които непрекъснато се увеличават.шизофрения видове
 2. Хиберфренната форма  най- често поразява личността в юношеската възраст. Изразява се в глуповато представяне, с маниерност, кокетничество, гримасничене и еуфорично настроение. Грешните съждения са на етапи и не са добри оформени. Има неблагоприятно протичане и нерядко за няколко години се стига до изходно състояние.
 3. Хебоидният синдром. При тази форма не се откриват груби отклонения в поведението. Характеризира се с извращение на примитивните влечения, асоциални и антисоциални постъпки, конфликтност, скитничество, агресивност, безцеремонност, амараност. При тази форма на болния му липсва съвест. Липсват грешни съждения и халюцинации.
 4. Шизофреноформно разстройство. За такова разстройство може да се говори, когато са налице поне два от посочените симптоми.
 • Грешни съждения;
 • Халюцинации;
 • Разкъсване на речта 
 • Грубо дезорганизирано изразяване или „замръзване“  в една позиция
 • Обезличаване на мнения, идеи, бедност на речта или безволие и невъзможност за вземане на решения

Ако грешните съждения са нелепи или халюцинациите коментират поведението или мислите за болният  това е достатъчно, за да се постави диагноза шизофреноформно разстройство.

Епизодът от разстройството (включва предшестващи, активни и остатъчни фази) трае поне един месец, но не по- повече от шест месеца. Началото на изходящите психотични функции е в рамките на 4 седмици от забелязването на промените в обичайното поведение или функционирането. Може да има добро предболестно състояние, с успехи на социалното и професионалното функциониране. Няма притъпено изразяване, обезличаване на мнения, идеи, вкусове.шизофреник в стая с нож

 1. Шизоафективно разстройство . При него е налице непрекъснат период на боледуване, като в отделните моменти има тежък депресивен епизод, маниен епизод или сменен епизод. Характерни са отново грешни съчетания, халюцинации, разкъсване на речта, грубо дезорганизирано изразяване или това, че остава в една поза и наподобява вече негативни характеристики, характерни за шизофрениите.
 2. Налудно разстройствоНалудности без нелепо съдържание (т. е. ситуация, при която принципно може да се случва в истинския живот, като например някой може да бъде преследван, отровен, обичан от разстояние, мамен от брачен или сексуален партньор. Тактилни и обонятелни халюцинации може има при налудно разстройство, както и глуповато поведение. Извън влиянието налудностите и хората последствията, функционирането не е изкривено и поведението не е очевидно странно или нелепо. Наред с налудностите може да се появят и да се свържат с ефективни епизоди, тези обща изява на болестта е била сравнително кратка в сравнение със странностите на периоди с преобладаващи налудности. Разстройството не се дължи на пряко физиологично въздействие на психоактивните вещества (например злоупотреба с наркотици или медикаменти) или общо медицинско състояние. Следните типове се определят въз основа на преобладаващата налудна тема:
 • Еротоманен тип : Болният счита , че друг човек с високо обществено положение, е влюбен в него.
 • Грандиозен тип : налудност за нараснала собствена значимост, мощност, познание, самоличност или специални взаимоотношения с божество или известна личност.
 • Ревностен тип: налудности, че сексуалния партньор на индивида му изневерява.
 • Персектуторен тип: налудност, че определлен индивид (или негов близък) има някакво злонамерено отношение.
 • Соматичен тип : налудности, че индивидът има някакъв телесен дефект или някаква негативна промяна на тялото .
 • Смесен тип: налудности, характерни за повече от един от изброените по-горе типове, но нито една не е преобладаваща.шизофреник експлозия

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения

Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения ( по книгите …

Тревожни разстройства

Тревожни разстройства В групата на тревожните разстройства спадат …

Обучение: Стартиране на собствен бизнес

Обучението ще се проведе след като се съберат достатъчно участници …