fbpx
Skip to content Skip to footer

Психотерапевт Стара Загора


ПСИХОЛОГ СТАРА ЗАГОРА

Добре дошли в сайта ми, където ще намерите информация за психологическото консултиране, психотерапия и психодиагностика, които предлагам. Казвам се Нели Пенчева и съм член на Дружеството на психолозите в България.Работя в Психологичен кабинет – град Стара Загора, който се намира на ул. ” Странджа ” 1, партер. Стриктно спазвам ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА  ПСИХОЛОГА и се чувствам удовлетворена от работата си, защото е невероятно щастие да помагам на хората. Работя по предварителна уговорка между двете страни на телефон: 0882946650. Всички услуги протичат в рамките на 50- 60 минути с изключение на психодиагностиката, която продължава около два часа. Психологическите услуги се извършват само и единствено в кабинета, като е помислено и за хората в неравностойно положение, за които кабинета е напълно достъпен.

Психологическо консултиране, психотерапия и психодиагностика при:

Депресия и тревожност.

При наличие на депресия е важно да се обърнете към психолог или ако е необходимо и към психиатър. Тук  психодиагностиката  също е важна / провежда се от  психолог /, тъй като от статистически данни става ясно, че психиатрите много не успяват да я диагностицират депресията, както между впрочем и много други психични болести. В случай, че сте болни от  депресия заедно с вас ще направим план за лечение и в рамките на 10- 15 срещи можем да постигнем завиден резултат. Ако имате нужда от психиатър ще бъдете насочени към него.

Психични разстройства и нервни пристъпи

Консултациите в тези случаи се извършват след проведена психодиагностика / това е подобно като техника на психологичното изследване на личността, само че се прилага друга методика /. След психодиагностиката психолога преценя към каква психотерапия да проведе или да насочи своя клиент към психиатър / ако това е необходимо /. В много случай са важни и двете.

Стрес.

Много често освен консултацията е необходимо да се проведе обучение свързано с уменията на клиента да се справя със стреса. Може да бъде индивидуално или в група.

Психотерапия

Като вид психотерапия прилагам автогенен тренинг, който представлява метод за релаксация. Предлагам и следните видове психотерапия:

Когнитивно-поведенческа терапия

Това е метод, с помощта на който терапевта работи с когнитивните изкривявания на клиента си, като се стреми да ги коригира. По този начин се променят емоциите и поведението. Терапевта си служи с дневник на дисфункционалните мисли и може препоръчва писмена домашна задача на клиента си. Благодарение на когнитивно- поведенческата терапия в много случай може да замести лекарствата, като образува нови връзки между клетките в мозъка.

Библиотерапия

Терминът библиотерапия означава форма на поддържаща психотерапия илиприлагането на всички литературни жанрове към терапевтичния процес включителнопечатни и непечатни материали и аудиовизуални средства. Понякога библиотерапията се прилага индивидуално, но обикновено се практикува в групова форма. Библиотерапевтичният материал може да бъде мощно и динамично средство за дълбоко проникване в неизвестни чувства и за изясняване на нерешени конфликти. Подбраното четиво може да служи за споделяне на информация или да бъде адресирано към емоционални потребности. То е особено ефективно тогава, когато е нагодено към чувствата и разбиранията на човека. Динамиките, които действат в библиотерапевтивната сесия са толкова различни, колкото и във всяко друго терапевтично преживяване . Действат и всички обичайни защитни механизми.

Така например терапевтът може да открие, че пациентът се индифицира с някое действащо лице от разказа или пиесата, докато същевременно изживява вина  и свързани с подобно взаимоотношение в личния живот. Или пък клиентът може да открие действащо лице или обстоятелство в разказа или пиесата, напомнящи му за майка му, някоя авторитетна личност или други подобни от неговото настояще и минало. Като обсъждат литературен материал, участниците в групата узнават собствените си становища и стратегии при дадените аналогични  конфликти и получават възможност да ги преценят по- трезво от дистанция и през погледа на другите участници в групата и на терапевта и евентуално да ги коригират. При това не винаги се налага да назозават открито собствените си проблеми.

Отношението на терапевта към участниците е ненатрапчиво- той ги подпомага  в постигането на точно и задълбочено сами да намерят решение на проблемите и в преработването на психотравмените преживявания по конструктивен начин. С добър успех се оказаха и терапевтичните задачи, при които всеки от групата трябва да създаде образ на герой, който е със сходен проблем на клиента. Дори само при самото описване на проблема има терапевтично въздействие, а намирането на решение на казуса на героя всъщност е намиране на решение на собствения проблем.

Артерапия

Независимо от това, че изкуствотерапията използва всички видове изкуство терминът арттерапия се е запазил за прилагането с лечебна цел на изобразителните изкуства. Най- голямо значение имат рисуването и пластиката. Благодарение на арттерапията се онагледяват психопатологичните феномени  и за проникване във вътрешния свят на предимно психично болни хора или при клиенти в гранични състояния. При граничните състояния винаги има по- добър ефект, тъй като пациента е болен в широкия смисъл на думата, без да има конкретна диагноза.

Използва се при състояния на депресия, мания, страхови състояния, неврози и епилепсия. За лечение на неврози / по успешно от арттерапията / се използва автогенния тренинг, който представлява метод за релаксация като се използват сугестивни техники / техники за внушение / и се прилага индивидуално, но може и групово.

В арттерапията  се използват различни рисувателни техники- акварелна, живописна и т.н. Много често се поставя тема- „ Моето семейство „ Конфликт”, „ Моите страхове „,    „ Моята тъга „ и т.н.

Психологът в най- често прилага следният метод, който има и обучителна цел и развива творческия подход. Поставя задача да нарисуват това, което най- напред им идва в съзнанието. Това може да бъде точки, чертички, геометрични фигури и т.н. Чрез отворени въпроси и психоаналитични методи се достига до подсъзнателния вътрешен конфликт или друг проблем.

След обсъждането участниците довършват рисунката и тя придобива цялостност /например на кръгчето може да се сложи чертичка и да стане тиган /. Обсъждането на рисунките в групата насища груповия разговор със съответно на проблемите на клиентите съдържание, улеснява отреагирването на афективните напрежения , подпомага мълчаливите и себенеуверените да излязат от своята анонимност в групата.

Музикотерапия

Днес музикотерапията е утвърден метод в комплексната терапия на неврозите, психосоматичните разстройства и психозите. Музиката е вид изкуство, свързано със социалното съществуване на човека.

От най- ранно детство човек разполага с определени средства за изразяване на своите чувства- мимичен израз, жестове, възклицания и думи: пеенето и музиката разширяват и усъвършенстват тези средства.

Музиката е най- емоционалното от всички изкуства. Музикалният език е своеобразно естетично отражение на действителността с подчертано експресивен и динамичен характер, което обогатява нашето усещане за света и особено за самите нас, представлявайки непосредствен израз на субективния свят на човешките чувства.

В последно време се подчертава комуникационният аспект на музиката. За тази цел психологът  прилага следният метод за екстра и интрапсихична интегрираност / между самата социална група и вътрешна- в самия човек, която има отношение към адаптацията /: на всеки участник се дават картончета, на които са изобразени човешки лица изразяващи определена емоция.

Тази емоция трябва да се свърже с основните настроения и видове музика: весела-тъжна, бодра- уморена, доволна- сърдита, спокойна- развълнувана, смела- страхлива, бавна – бърза, празнична- делнична, топла –студена, задушевна- отчуждена, ясна-мрачна, красива- грозна.

Участниците показват това картонче, което отразява съответната емоция. Акцентира се върху положението на очите, веждите, устата. Този метод е подходящ най- вече при децата. Целта е по- добра адаптация и социална интегрираност.

Върху основните качества на музикалното преживяване се изграждат терапевтичните цели на музикотерапията, най- общо формулирани в четрири цикъла:

  1. Активиране на емоционалните процеси и стимулиране и вътрешно преработване и преодоляване на патогенните конфликти.
  2. Активиране и отключване на социалните взаимодействия на невербално равнище, които подпомагат преодоляването на комуникационни поведенченски разтройства с патогенна стойност.
  3. Овладяване на психофизично напрежение
  4. Педагогически цели, без да престават да бъдат терапевтични.

За тази цел се прилага друг подход: всеки от участниците споделя проблем или весело, позитивно преживяване, след което психологът изслушва подходяща музика. Емоциите, които носи музика се коментират и как предизвиканите емоции могат да помогнат за решаването на проблема. Последната част е рисуване на рисунка / не е задължителна /.

.

Социално- психологически тренинг

Този тип групова работа в моята практика получи името тренинг на уменията или „ игри „. Това представлява обучение чрез опит. В затворена група / където важи правилото за кофиденциалността- пазене на тайна / участниците се поставят чрез ролеви игри в ситуация подобна на действителната.

Може да има писмени задачи или упражнения свързани тренировка на определени умения. Социално- психологическите тренинги имат следните компоненти:  Увод- той трябва да запознае участниците с темата на тренинга, целите и задачите и какво могат да очакват като резултат, цели и задачи, които трябва да съответстват на потребностите на участниците.

Правила, които да подпомогнат функционирането на групата, основна част / самите упражнения, ролеви игри и т.н /, въпроси за обратна връзка благодарение на които се разбира дали са постигнати целите и задачите и оправдани ли са очакванията, пропуски и т.н

Т- групи и групи за срещи

Т-групите/ групи за тренинг в областта на човешките отношения / се основават на идеята, че човек най- ефективно може да се променя, когато се намира в група. Използват се за решаване на различни задачи : получаване на знания и опит в междуличностните отношения, обсъждане на проблеми, придобиване на навици, развитие на самосъзнанието и промяна в житейските нагласи.

Основен постулат е научаването чрез преживяване на опита и ролята на човешката взаимопомощ. Т-групите имат по скоро образователен отколкото терапевтичен характер, поради което са насочени към подпомагане на клиенти в норма. Водещият не се намесва в груповия процес, дори когато констатира, че в застой или е непродуктивен.

Допуска се подаване на нов материал за дискусия или правене на бележки при възникването на проблеми в общуването. В моята практика по- често се провеждат групи за срещи / или ги наричам групи за разговори /. Разликите между групите за срещи и т-групите е твърде условна.

Някои автори ги отъждествяват поради близките им цели и сходните им протичане. Те разглеждат понятието „ групи за срещи” като обобщаващо. Те са по- скоро разнопосочни в общия контекст на личностната подкрепа и могат да се формулират в широкия диапазон от самопознанието до социалното функциониране. Важно е да се отбележи, че при групите за срещи междуличностните отношения се разглеждат не толкова като обект на промяна колкото до средство за промяна.

Основа на груповата дейност е общуването в което се създават условия за наблюдение, себеопознаване, оказване на подкрепа, проява на отговорност, изразяване на чувства, решаване на конфликти и преодоляване на съпротиви. Групите за срещи са успешна алтернатива на традиционното психотерапевтично въздействие особено за клиенти, които имат затруднения в общуването, в адаптирането и постигането на близост с другите хора.

Някои хора не са подходящи за  включване в такава група . Това са хора с изявена агресивност, стремеж към доминиране, които могат да превърнат групата в място за проява на егоцентричните си желания. Груповата форма не е удачна и при твърде подтиснати и слаби клиенти, които трудно устояват на възможен групов натиск и задълбочават проблемите си.

Трябва да се отбележи и възможността за нарушаване на конфиденциалността, която е задължителна норма както при индивидуалното консултиране така и при работа в група.

Терапия при възрастни, които не разбират речта или не могат да я възпроизведат.

Става въпрос за работа при афазия на Брока. Работя с този тип афазия при поставена диагноза от лекар и болният се учи да говори. Афазия се нарича езиковото разстройство, причинено от лезия или заболяване на мозъка. Тези разстройства се разграничават от нарушенията, дължащи се на други причини, като умствено изоставане, парализа на говорния апарат или разстройства на сетивните органи. Нарушението на способността за говорене се нарича експресивна афазия или афазия на Брока. Пациенти с това мозъчно увреждане обикновено показват характерни разстройства в способността да говорят и пишат. Симптомите включват оскъден говор, бавно и мъчително изговаряне, лоша атрикулация, неправилна структура на изреченията и пропускане на спомагателни думи. Те обаче могат да разберат както устната, така и писмената реч. Често способността им да пеят познати песни остава незасегната.

Психодиагностика

Повечето психиатри не работят с методиките, с които са запознати психолозите. Много от тях дори няма да ви насочат към провеждане на психодиагностика. Психодиагностиката представлява диагностика на цялостното състояние, която е полезна както за психиатрите, така и за психолозите, а защо не и на самите клиенти. Това е особено важно, ако провеждате  психотерапия.  Преминала съм сертифицирано обучение към  OS Bulgaria за Минесотски многофакторен личностен въпросник / MMPI-2 /. Това е най- широкоспектърния личностен и клиничен тест, който не само разкрива личностните черти на даден човек, но и открива психопатологична симптоматика.

Групови консултации и възможност за споделяне с хора имащи сходни проблеми.

Става дума за групи за срещи и Т- групи, в които хората могат да споделят своите проблеми и да получат адекватна психологическа подкрепа. Разликата между двете групи, е че при втората може да бъде предоставяна информация според случая и да получите знания от различни източници. Текстовете се коментират и анализират. Груповите занимания се заявяват с  предварително записване на телефон- 0882946650- Нели Пенчева. Какви бъдещи групови консултации се провеждат можете да разберете на сайта ми.

Консултации при възрастни хора и деца с увреждания и техните близки.

Психологът  консултира тези лица по проблемите, които поставят. Провеждат се също библиотерапия и арттерапия. Библиотерапията представлява метод, чрез който литературни текстове се анализират / какви трудности срещат героите, техните мисли и чувства, както и намиране на начини за решаването на техните проблеми./ Текстът се чете от психолога до кулминацията като се подтиква клиента сам да довърши текста. Целта е клиента да се научи на социални умения.

Арттерапията служи като за диагностика, така и за терапия. Психологът подтиква клиента да нарисува рисунка, като естетичния резултат е без значение. Тя може да е с тема зададена от консултанта, но може и клиента сам да реши какво за нарисува .  По този начин се откриват проблеми и се решават чрез анализ на рисунката.

Обучение индивидуално и в група.

Обученията могат да бъдат свързани с всяка житейска сфера, където клиента среща трудности.  Клиентът изпълнява писмени, устни задачи или приема социални роли и зададени от водещият. По този начин се коригират неправилни мисли и поведение или се учи на ново.

Автогенен тренинг

Прилага- при стрес, депресии, тревожност, панически атаки. Автогенният тренинг  е заимстван от хипнозата, но не е хипноза. Представлява форма на реалаксация, при която клиента се отпуска и се абстрахира от негативните мисли. Желателно е да заспи, но не е задължителна част от автогенния тренинг. Не е възможно да не се събуди. Абсолютно безвредна и приятна процедура. По начало сесиите на автогенния тренинг са 12, но клиентите получават подобрение на 3-4 процедури.

Уроци по психология

Освен уроците  предоставям като услуга всякакви писмени разработки по  психология.