Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения

Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения ( по книгите на Ричърд Брансън „Методът Върджин“ и Джон К. Максуел „Петте нива на лидерството“ ) Първи Модул -Учи 1. Търсете мнението

Прочетете още

Тревожни разстройства

Тревожни разстройства В групата на тревожните разстройства спадат няколко диагнози като най- значимите са: Фобия, агорафобия, социална фобия ( страхова хистерия ) Паническо разстройство ( страхова невроза ) Генерализирана тревожност

Прочетете още
Симптоми на шизофрениите (психозите)

Симптоми на шизофрениите (психозите)

Видовете психози според симптомите са следните: Непрекъснато протичаща шизофрения ( психоза ) Непрекъснато протичащата се изразява със сравнително бавно протичащи симптоми и се развива на невроза, грешни съждения, халюцинации и „застиване“

Прочетете още
Хуманистична психология-теорията на Ейбрахам  Маслоу

Хуманистична психология-теорията на Ейбрахам Маслоу

Хуманистичната психология-йерархия на потребностите В основата на хуманистичната психология лежи теорията на Ейбрахам Маслоу. Когато той започва своята кариера, в психологията е имало само две основни течения- есперименталния, поведенчески подход...

Прочетете още