fbpx
Skip to content Skip to footer

Ползата и значението на терапевтичните групи

Много са начините, по които малката терапевтична група ( от 8 до 12 участници ) може да бъде полезна за постигането на целите на терапевта. Ето защо целите, задачите и методите на работата с групи са разнообразни и всеобхватни като тези на социалната психология. Може обаче да се определят някои нейни отличителни характеристики.

  1. Да бъдеш с други, които имат сходни на твоите нужди и проблеми.

Тази особеност предлага множество възможности за споделяне, учене, подкрепа, предизвикателства, съвместни действия, „влизане“ в различни роли, изграждане на междуличностни контакти и т.н. В групите съществува ощ страх да не ти „поставят етикет“ и да не бъдеш командван от другите. Това може да се случи, но парадоксът е, че за много хора първият път, когато те са се почувствали като хора със собствена идентичност,е, когато са в група хора подобни на тях. В семействато идентичността на всеки се определя в основни линии от самото семейство, но обикновено детето с никой не може да направи директно сравнение, освен ако има брат/братя или сестра/ сестри близнаци. При зваимоотношението един с един, между потребителя на услугата и социалния психолог, присъщите роли и разликите във възможностите поставят граници на самоопределението.

  • Възможността за увеличаване на шансовите на хората за решаване на проблеми и личностен ръст, за засилване на самоуважението и самоувереността.

Възможността да бъдеш „помагащ“, както и този, на когото помагат, и да получаваш позитивна обратна връзка и подкрепа от равнопоставени- както и социалния психолог- създава условия за личностно развитие и усъвършенстване. Зависимостта била тя от семейство или опиати те прави слаб. Духът на независимост в групата може да повиши личните сили и самоуважение. Много членове в такива групи се чувстват потиснати, а сред равнопоставени хора ( например с други жени или с хора с увреждания ) те могат да започнат да се освобождават от този товар и да го оставят там, където му е мястото- подтискащите социални структури, от които е породен.

  • Възможността за промяна

Силата и колективният дух на групата създават условия за промяна по отношение на поведение, чувства, нагласи, да се предприеме промяна в посоката на действия, да се променят външни за групата неща. Това се отразява в обкръжението и в начина, по който се осигурява услугата.

  • Средство за учене

Възможностите личността да учи в групата са много големи. Уменията могат да бъдат упражнявани в безопасната обстановка на групата, а другите членове, които се срещат в подобни житейски проблеми, могат да бъдат богат източник на идеи и съвети, които да нахвърлят опита на социалния психолог или другите членове на семейството.

Следва продължение…..

Leave a comment