Как да се справим с депресията за 15 дни?

Вече можете да излекуваш депресията без лекарства. Чудесно! В следващите редове ще разбереш как може да стане това.

Лекарствата отпускат както психически, така и физически. Много пациенти се чувстват постоянно уморени, без тонус, постоянно им се спи. Освен това антидепресантите имат странични ефекти, които могат да бъдат доста неприятни и смущаващи. Ето как можеш да си помогнете сами:

Мой клиент се пребори с депресията за 15 дни без лекарства. Само трябва да следватш по- долу описаните техники:

Аз ще ти покажа как М. П. реши проблема си с депресията за 15 дни, когато потърси моята помощ. Въпреки, че приемаше антидепресанти те не даваха нужния ефект. Първо приложих  следния метод, който всъщност е самооценъчен тест за депресия и  можеш да го  решиш и в домашни условия.

М. П. имаше сексуални смущения, чувстваше се тъжен, безполезен, с „ празно настроение „. Ето и този невероятен тест, с който можете да определите дали действително сте в депресия или не:

Това е скала за депресия на Von Zerssen, която има следните инструкции и твърдения:

Пред теб са двойка прилагателни, които означават противоположни състояния. Отбележете с кръстче ( Х ) в кутийката вдясно прилагателното, което най- добре отговаря на твоето сегашно състояние. Не мисли дълго преди да отговориш, защото най- верния отговор който даваме на който и да е въпрос е най- искрен. Не пропускай нито един ред! Когато се колебаеш, избирай онова прилагателно от двойката, което е в по- голяма степен или по- често можеш да отнесеш към себе си през последната една седмица, тъй като ако в продължение на седмица имаш преобладаващи от изброените негативни състояния може да говори за депресия. Зачеркни това прилагателно, което се отнася повече за вас ( по-скоро да или по- скоро не ). Отговаряй колкото се може по- малко с „ нито едното, нито другото “ и по този начин можеш да прецениш сам дали си болен от депресия.

Напоследък се чувствам:

Бодър – да не нито едното, нито другото

Отпаднал- да не нито едното, нито другото

Равнодушен – да не нито едното, нито другото

Отзивчив- да не нито едното, нито другото

Радостен- да не нито едното, нито другото

Печален-да не нито едното, нито другото

Удачник- да не нито едното, нито другото

Неудачник- да не нито едното нито, нито другото

Раздразнителен- да не нито едното, нито другото

Ведър- да не нито едното, нито другото

Нерешителен-да не нито едното, нито другото

Решителен- да не нито едното, нито другото

Весел- да не нито едното, нито другото

Тъжен- да не нито едното, нито другото

В добро настроение- да не нито едното, нито другото

В лошо настроение- да не нито едното, нито другото

Без апетит- да не нито едното, нито другото

С добър апетит – да не нито едното, нито другото

Общителен- да не нито едното, нито другото

Затворен в себе си- да не нито едното, нито другото

Некадърен- да не нито едното, нито другото

Кадърен-да не нито едното, нито другото

Спокоен- да не нито едното, нито другото

Напрегнат- да не нито едното, нито другото

Щастлив – да не нито едното, нито другото

Нещастен- нито едното, нито другото

Стеснителен- да не нито едното, нито другото

Общителен-  да не нито едното, нито другото

Порочен- да не нито едното, нито другото

Непорочен-да не нито едното, нито другото

Незастрашен- да не нито едното, нито другото

Изоставен- да не нито едното, нито другото

Заобиколен от приятели- да не нито едното, нито другото

Уравновесен- да не нито едното, нито другото

Вътрешно неуравновесен- да не нито едното, нито другото

Уверен в себе си- да не нито едното, нито другото

Неуверен в себе си- да не нито едното, нито другото

Нищожен- да не нито едното, нито другото

Пълноценен-да не нито едното, нито другото

Отстъпчив – да не нито едното, нито другото

Непоколебим- да не нито едното, нито другото

Уморен-да не нито едното, нито другото

Отпочинал-да не нито едното, нито другото

Колеблив-да не нито едното, нито другото

Твърд- да не нито едното, нито другото

Спокоен- да не нито едното, нито другото

Неспокоен- да не нито едното, нито другото

Отпуснат- да не нито едното, нито другото

Целеустремен- да не нито едното, нито другото

Ненужен да не нито едното, нито другото

Нужен- да не нито едното, нито другото

Непохватен-да не нито едното, нито другото

Сръчен- да не нито едното, нито другото

Превъзхождащ другите- да не нито едното, нито другото

Малоценен- да не нито едното, нито другото

Общо точки- ………………..

Изчисляване на резултатите:

Маркираните позитивни отговори носят нула точки, маркираните негативни варианти носят 2 точки, неутрален отговор- 1 точка

Резултати:

Ако си събрал от 0 до 6 точки, твоето състояние може да се квалифицира като хипертимия, т.е. необичайно приповдигнато настроение и свръхактивност. Това състояние, ( особено когато не е провокирано от позитивно събитие с голяма значимост за индивида или когато е прекалено продължително ), понякога може да създава проблеми на индивида и на околните и да се развие състояние на клинична значимост.

Ако си събрал между 7 и 16 точки, състоянието ти може да се квалифицира като нормотимия, т.е. нормално настроение и активност ( или отсъствие на депресия).

Ако си събрал между 17 и 26 точки, състоянието ти може да се квалифицира като състояние на загриженост, с развиване на депресивна реакция. Обикновено такова състояние  се предизвикват от негативни събития в ежедневието, които често се обозначават като „ ежедневен стрес “.

 

Резултата на моя клиент беше 24 точки и беше твърде много загрижен за състоянието си. Очевидно беше, че е в депресия. Проведох когнитивна терапия, която можеш да приложиш и върху себе си. Проблема, с който ще се срещнеш е повишаване на тревожността, но той  го реши по следния начин:

Открий какво точно ви тревожи и прецени дали твоята тревожност е оправдана. Помисли дали тази тревожност не е предизвикана от личностни нагласи или емоционален статус. След това намери връзката между мислене, емоции и поведение. Тази техника аз наричам „самонаблюдателен метод за самопомощ при депресия“. Самонаблюдението е познание за самия себе и носи идеята да можеш да кажеш какво става във твоя вътрешен психичен свят. Да определиш причините за случващото се с теб. Мисълта, че поведението не е просто „телесно движение “, а  че е волевото действие причинено от работата на съзнанието. Човешките реакции са причинени от мотиви и причинно- следствени връзки.  Психологическите прояви са вътрешни процеси и състояния.

Когато определяш какво те тревожи използвай точни изрази от определянето на вътрешното състояние, а не неточни заместители. Наричай нещата с истинските им имена. Когато определяш състоянието си като тревожност имай предвид протичането във времето и стимулите, които го предизвикват. Обърнете внимание на това, че тревожния човек сам търси повод за тревога и когато един дразнител отпадне на негово място се намира друг. Това разбира се не изключва единични прояви на тревога, като емоционална реакция на определени обстоятелства. „ Червената лампичка “ трябва да се включи ако притесненията ви продължават шест месеца или повече. Изключителната ти фиксираност към определена плашеща тематика, например за здравето може да означава невротично или депресивно разстройство.

Факт е, че депресията и тревожността често „ вървят ръка за ръка “.  Ще трябва да се справиш и с двете още повече, че както казах тревожността може да се увеличи ако се самонаблюдаваш, но ще спестиш време и пари за скъпа психотерапия. Освен това ще предотвратиш опасността да попаднете на некомпетентен психолог или психиатър, ако последния ти се налага.  Съществуват две основни причини за появата на тревожност-  Първата се отдава на вътрешен конфликт между трите структури на психиката- подсъзнателна, личностна и морална. Установяването на такива факти като липса на майка, прилагането на строго възпитание с наказания, стимулиране на детски страхове дава основание да се търси вътрешен конфликт, като основа на тревожната нагласа. Втората теория свързва тревогата с непосредствени външни стимули и техните последствия. Това трябва да насочи самонаблюдението към откриване на анализ на случки, факти и отношения, конкретна житейска ситуация, които биха могли да провокират тревоги.

Промяната в мисленето е основната теза на концепцията за справяне с депресията. То е основната причина за депресията и промяната му ще те предпази от бъдещи състояния на депресия. Това, което трябва да преодолеете е основния начин, по които възприемаш света и спонтанно възникващите мисли, които се предизвикват от определени стимули както  и грешки при обработката на информацията. Ще ти обясня подробно какво представляват и какво да направиш, за да ги преодолееш.

Промени основните си убеждения и устойчиви познавателни начини на мислене, чрез преработване получената информация. Те могат да бъдат полезни или неполезни. Неполезните са признак на съществувал у по-далечни прадеди подход за решаване на проблеми, но престанал да бъде нормален за по-новите поколения. Това е връщане към нещо отживяло, примитивно, както и на наследственост. Тези особености могат да бъдат отслабени от опита. Причините за това мислене се свързват също и с влиянията на средата в процеса на развитие. Формирането им често се дължи на неправилно възпитание, травми получени в детството, неефективно учене от средата и неадекватен опит.

Мислите, които спонтанно изникват отразяват съдържанието на по- дълбоките познавателни схеми. Протичат бързо и не винаги се осъзнават. Често са израз на вътрешния монолог на човека и независимо, че могат да не бъдат изказани гласно, дават отражение върху езика на тялото. Когато са свързани с вредните познавателни схеми, тези мисли предшестват негативните емоции.

Неправилните убеждения  пречат на правилното мислене. Те са следните:

Правене на изводи без наличие на доказателства и естествено информацията е невярна

Обръщане внимание на детайли и игнориране на по- съществена информация и абстракция. Абстракцията е процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те са особена форма за опознаване на тази действителност.

Изваждане на правило или заключение от изолиран случай. Направено е въз основа на някакви факти, които се уеднаквяват и синтезират.

Разглеждане на конкретен случай като по- важен или по- маловажен отколкото е в действителност.

Стремеж да се свързват събитията със себе си без доказателства за това.

Черно-бяло „ или-или “ мислене, което е поляризирано.

Избирателно, обикновено негативно, мислене под влияние на настроението

Обясняване на поведението с отрицателни мисли и чувства.

Илюзията, че знаем какво мислят другите за нас / обикновено негативно. /.

Субективно оправдаване на силна емоция. Достигане до заключения чрез  разсъждение лично за себе си, въз основа на предпоставки.

Това, което направих с моя клиент е да го науча сам да коригира дефектите в обработката на информацията, да отстрани систематичните предубеждения от мисленето си. Това стана по следния начин:

Клиента се научи да контролира отрицателните мисли. Осъзна връзката между мислене, емоции и поведение. Замени представите за света, основани на предубеждения, с реалистични интерпретации. Откри и промени предубежденията си, които способстват за неправилното възприемане на света. Приложих следните техники, които могат да ви помогнат при депресия:

Първи ден

Разкрий връзката между мислене, чувство и поведение.

Това ще ти помогне да разбереш по- добре себе си и разбереш дали мисленето ти е оправдано

Втори ден

Открий спонтанно възникващите ви мисли.

Направете това и разберете какво ви подтиква  към дадено действие.

Трети ден

Запиши тези мисли и кога се появяват.

Така лесно ще ги откриеш и ще разбереш връзката между тях

Четвърти ден

Направи това, което ти плаши най- много.

По този начин страха ще намалее и всичко ще ти изглежда преодолимо.

Пети ден

Уточни представите си за ситуациите.

Това означава да вникнеш в проблема по- добре

Шести ден

Подложи на съмнение убежденията и схемите на мислене.

Така можеш да стигнеш до извода, че не сте прави.

Седми ден

Признай пред себе си грешките в мисленето .

Това е важна крачка към успеха.

Осми ден

Помисли какво най- лошо може да се случи, ако това, което мислите стане.

Ако направиш това изходът няма да ти изглежда фатален.

Девети ден

Провери спонтанно възникващите мисли и лежащите под тях убеждения.

Провери мислите, предизвикват спонтанно възникващите

Десети ден

Избави се от чувството, че всичко е съсредоточено в тях.

Погледни ситуацията от друг ъгъл

Единадесети ден

Мисли рационално.

Фактите най- добре определят какво всъщност се случва

Дванадесети ден

Разсъждавай върху проблема.

По този начин можеш да намериш други варианти за решението му.

Тринадесети ден

Прави си разписание и графици

Ще се убедиш, че може да се справиш

Четиринадесети ден

Наново формирай убежденията си като мислиш рационално.

В крайна сметка това е последната стъпка.

Петнадесети ден

Опитай се да промениш поведението си.

Дори и да не ти е приятно и непривично. Така най- успешно ще решиш проблемите си.

Депресията е променящо живота заболяване, което не трябва да се подценява, тъй като може да доведе до  други хронични психични разстройства. Не зависимо, че може сами да си помогнете, когато сте в депресия е необходимо да се консултирате със специалист психолог и ако се наложи и с психиатър.

Ако мислиш, че тази статия е полезна, моля подкрепи ни като я харесаш.

Автор: Нели Пенчева

Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения

Индивидуално обучение за развитие на лидерски умения ( по книгите …

Тревожни разстройства

Тревожни разстройства В групата на тревожните разстройства спадат …

Обучение: Стартиране на собствен бизнес

Обучението ще се проведе след като се съберат достатъчно участници …